Trang chủ » Thông tin

TRÍ TÍN THAM DỰ HỘI THẢO “NÔNG SẢN VIỆT NAM – CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN” 15/11/2014

 Vừa qua, Công ty TNHH Trí Tín được mời tham dự Hội thảo : "Nông sản Việt Nam - Công nghệ Nhật Bản" tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/11/2014. Tại Hội thảo, Lãnh đạo Công ty đã gặp gỡ và làm việc với các Doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động kinh doanh trong ngành hàng Rong biển. Đây là một hướng mới để Trí Tín  nghiên cứu đầu tư cải tiến công nghệ theo hướng hiện đại của Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

 

xem 8842 lần BackPrintTop