Trang chủ » Album Ảnh

Thư viện ảnh:

hinh

Rong Nho Trí Tín

29-09-2015 03:02
Hình ảnh: 14

hinh

VTV đến phỏng vấn Kỹ Sư Lê Bền

18-08-2012 11:53
Hình ảnh: 6

hinh

Thí nghiệm cách trồng mới

22-06-2012 11:46
Hình ảnh: 4

hinh

Cơ sở nuôi trồng và chế biến

22-06-2012 11:38
Hình ảnh: 10

hinh

Hệ thống lọc

22-06-2012 11:18
Hình ảnh: 4

hinh

Khu vực nuôi trồng

22-06-2012 10:57
Hình ảnh: 13

hinh

Khu vực đóng gói

22-06-2012 10:48
Hình ảnh: 7

hinh

Khu vực nuôi lại

19-06-2012 04:34
Hình ảnh: 5

hinh

Khu vực sơ chế

19-06-2012 04:28
Hình ảnh: 7

hinh

Công ty Trí Tín tham gia các Hội Chợ

13-06-2012 01:58
Hình ảnh: 14

hinh

Xây dựng, cải tạo đìa

13-06-2012 11:19
Hình ảnh: 6