Home » Video Clip

VTV2 - Bạn của nhà nông - Tri Tin Sea grapes

TRI TIN SEA GRAPES hân hạnh được đồng hành cùng chương trình BẠN CỦA NHÀ NÔNG do Ban khoa giáo đài truyền hình Việt Nam thực hiện được phát sóng trên kênh VTV2. Bạn có thể xem đầy đủ serie của chương trình tại kênh: https://www.youtube.com/channel/UC13iX-zmQovsYgY8V4HkPRA
sss