Home » Video Clip

Yan Around - Rong Nho Trí Tín - Trí Tín Seagrapes

Dịp Festival biển 2013, Tri Tin sea grapes rất vui được đón tiếp các bạn trẻ của chương trình Yan Around trong hành trình khám phá Nha Trang. Bạn có thể xem thêm đầy đủ chương trình tại: http://www.yan.vn/tv/show/yan-around-tap-6-phan-3-nha-trang-533.html
sss