Home » Video Clip

Ngài đại sứ Đan Mạch làm việc Tri Tin Sea Grapes

Chương trình doanh nghiệp doanh nhân: Ngài Đại sứ Đan Mạch đến làm việc với công ty TNHH Trí Tín. Chương trình doanh nghiệp doanh nhân: Ngài Đại sứ Đan Mạch đến làm việc với công ty TNHH Trí Tín. Trải lòng với Trí Tín từ những ngày đầu phát triển ngành nuôi trồng sea grapes, để hiểu rõ hơn về những khó khăn, trăn trở cũng như tiềm năng phát triển nhờ những lợi ích về sức khỏe, môi trường, cộng đồng và kinh tế mà sea grapes mang lại.
sss