Home » Contact
 

Công ty TNHH TRÍ TÍN

Địa chỉ: 35 Võ Trứ, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3513 293 / +84 939 210015 / +84 939 220015 / +84 939 270015    Fax: 058 3510 127
  E-mail: info@tritinseagrapes.com
  Website: www.tritinseagrapes.com
 
  Cơ sở nuôi trồng & sản xuất
Địa chỉ: Thôn Đông Hà - P. Ninh Hải - TX. Ninh Hòa.
Điện thoại: +84 939 220015

                           

 
Title
Fullname
E-mail
Phone
Subject
Content
Please fill in the form then sent to us. Thank you!